O firmie

Firma POLIFOLIA Sp. z o.o., założona w 1995 roku Lublinie, a od 1999 roku działająca w Poniatowej, jest producentem folii do termoformowania używanych do produkcji opakowań spożywczych oraz do celów technicznych.  

Zakład jest również producentem opakowań jednorazowego użytku dla przemysłu spożywczego z tworzyw sztucznych, dysponuje nowoczesnymi liniami technologicznymi do produkcji opakowań metodą termoformowania,  drukowania metodą suchego offsetu, sleevowania  ,,zdobienia” opakowań rękawami z folii termokurczliwej (sleev), etykietowania opakowań.

 Wśród naszych klientów znajdują się główni producenci opakowań spożywczych w Polsce, a także firmy zagraniczne m.in. z Niemiec, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Czech, Anglii, Grecji, Słowacji.

Priorytetem firmy jest spełnienie wysokich wymagań jakościowych stawianych przez klientów i zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów, czego wyrazem jest wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym ISO 9001:2008 / ISO 22000:2005 / BRC-IOP oraz związana z tym modernizacja i powiększanie zaplecza techniczno-produkcyjnego.