PORADNIK

Antystatyki
Bariera
Barwniki
EVOH
Homopolimer
Kalandrowanie
Kopolimer
Napelniacze (wypełniacze)
Polipropylen PP
Polistyren PS
Stabilizatory
Styrolux
Tworzywa sztuczne
Wytlaczanie

 

Antystatyki
Sa to substancje których dodanie do polimeru zmniejsza elektryzowanie siÄ powierzchni tworzywa.Bariera
Folie barierowe skadaj sie z kilku warstw. Zewnetrzne warstwy stanowi polipropylen, a zasadniczym elementem jest środkowa warstwa EVOH.
Opakowania barierowe charakteryzujÄ siÄ znacznym ograniczeniem dostepu tlenu oraz zmniejszeniem ulatniania składników aromatycznych produktu.

Barwniki
Zwiazki chemiczne silnie absorbujace energie promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym i majace zdolnośÄ trwałego łÄczenia sie z barwionym materiałem. SłużÄ do otrzymywania tworzyw sztucznych o pożÄdanych barwach.

EVOH
Żywica kopolimerowa alkoholu etylowinylowego o bardzo dobrych własnościach barierowych dla gazu.

Homopolimer
Polimer utworzony z jednego typu monomerów.

Kalandrowanie
Operacja przeprowadzana na kalandrze w celu gładzenia wyrobów oraz nadania im odpowiedniej grubości.

Kopolimer
Polimer utworzony z dwóch lub wiecej różnych monomerów.

Napełniacze (wypełniacze)
Środki pomocnicze pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które najcześciej polepszajÄ własciwości użytkowe kompozytu.
Przy doborze napełniacza bierze sie pod uwage cenÄ, właściwości oraz postaÄ.

Polipropylen PP
Polimer otrzymywany w wyniku polimeryzacji propylenu. Odznacza sie doskonałymi właściwosciami mechanicznymi i elektroizolacyjnymi w temperaturze pokojowej, jest odporny na działanie wielu czynników chemicznych.

Polistyren PS
Polimer otrzymywany w wyniku polimeryzacji styrenu. Bezbarwna przezroczysta masa o bardzo dobrych właściwosciach elektroizolacyjnych, odporna na działanie wielu czynników chemicznych.
Rozróżnia siÄ:
polistyren niskoudarowy - kruchy, mało odporny na działanie podwyższonej temp. (ok. 65°C)
polistyren wysokoudarowy - (modyfikowany kauczukami syntetycznymi) ma wiÄkszÄ udarnośÄ i odpornośÄ chemicznÄ niż polistyren niskoudarowy.

Stabilizatory
substancje chemiczne, które dodane w małych ilościach zapobiegajÄ niepożÄdanym przemianom mogacym zajśÄ w  tworzywach sztucznych.

Styrolux
To zarejestrowana nazwa handlowa firmy BASF dla grupy produktów: kopolimer blokowy styrenu i butadienu (SBS)Cechy: elastyczny o dużej przezroczystości, odporny na uderzenia. Zastosowanie: opakowania owoców i warzyw oraz innych produktów spożywczych, kubki do napojów.

Tworzywa sztuczne
Materiały, których podstawowym składnikiem sa naturalne lub syntetyczne  polimery z dodatkami takimi jak barwniki, wypełniacze, stabilizatory, antystatyki i środki zmniejszajace palnośÄ. Tworzywa sztuczne zwane sÄ plastikami lub masami plastycznymi.

Wytłaczanie 
Proces ciagłego topienia masy tworzyw termoplastycznych lub termo elastycznych wraz z transportowaniem jej przez dysze nadajÄce masie pożadany ksztalt. Topienie masy tworzyw nastepuje głównie przez tarcie w grzanym cylindrze, w którym obraca sie ślimak. Stopiona masa jest transportowana przez dysze a nastepnie schładzana. W ten sposób uzyskuje sie pólprodukty w postaci płyt, folii, rur lub innych profili.

 

Polifolia
cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas chergucci outlet